Érettségi tablók

IMG_0273

1916/17. osztályfőnök: Szabó Lajos

Benkó Mátyás,  Gonda Sándor, Havasy László,  László Márta, Nagy Béla,  Reiner Sándor,  Riecsánszky Endre, Scheiber Ernő,  Steinberger Imre,  Weiner Mihály

IMG_0276

1920/21. osztályfőnök: Nagy Imre

Benedek János, Dénes Mátyás, Fischer László, Kohn Jenő, Králik István, László Imre, Ligethi Győző, Macska János, Mihalovics László, Miklián Gyula, Nagy Géza, Orth Pál, Rudy Béla, Solti Kálmán, Solti László, Szabó Lóránt, Torda Gyula, Vas István

 

IMG_0275

1924/25. osztályfőnök: Bolla Lajos

Boronkay Antal ,Braun Sándor, Farkas Imre, Ferjancsik Gyula, Grünwald Jenő ,Hajdu Imre, Hoczmann Imre, Kálmán Mátyás Imre, Kohl Róbert, László István, Lévay Ferenc, Ludszky László, Mariska László, Matolcsy Kálmán, Négyessy Ferenc ,Peierberg László, Platthy Lajos, Popovics Sándor, Salgó István, Zászkaliczky Pál, Zsákay András. Magántanulók:Felber Lajos, Győry Aranka, Izsák Julia Lilla, Iszák Pál ,Künsztler Janka, Szever Jolán

 

1928/29. osztályfőnök: Nagy Imre

Balog Lajos, Barta Aladár, Bartha József, Batta Barna ,Benkó János,Berkes Sándor, Derczó László, Fazekas Pál,Frey Miklós ,Fried Móric Miklós, Grünarmel Mátyás, Grüfeld Dezső, Hajdu Mihály, Hamrák Béla, Hanuszka Károly, Haskó Jenő, Kosztrony Miklós, Kovácsy Tibor, Körmendy Miklós, Kővágó János, Krenkó István, Meskó Mihály, Morhardt Ödön, Ondrik János, Rozs Ferenc, Sándor Imre ,Simándi István, Szabó István, Szabó Iván, Székely István, Szmetena József, Szoó Sándor , Szrna János, Várkonyi József, Verebélyi Pál. Magántantanulók: Meskó Erzsébet, Simándi József

tabló29

 

1929/30. osztályfőnök: Szever Pál

Babinszky Medárd, Birinyi István, Blaskovits Aladár, Bolbás András, Boldis István, Bori Miklós, Csoóry Tibor, Darvas György, Frey László, Gódor Kálmán, Greskó Sándor, Horváth József, Izrael István, Kaputa János, Kedvessy Endre, Kepes László, Koch György, Kovács György, Kovács Lajos,Kovász János, Kozsa József, Kozstrony MiklósKuliffay István, Kuthy Albert, Kvasz IstvánLázár László, Lizony Ede, Magyar János, Meskó Sándor, Molnár Zoltán, Pásztor Péter, Pauló Mihály, Péter Lajos, Petrovitz Mihály, Platthy Jenő, Rechtzügel Árpád,Rusznyák Tibor, Sax György,Schultz Aladár, Sréter János, Székely Elek, Székely Károly, Székely Lajos, Széki István, Szemere Endre, Sztancsik László, Trupp Jószef, Varga János, Vincze Ferenc, Weiner Endre, Weisz József ,Zámbó Zoltán

Aszod_1930_1931

1930/31. osztályfőnök: Karádi János

Bitai Endre, Chugyik Pál, Csekei György, Csekei Zoltán, Darnai Ferenc, Deák Ferenc, Dénes Endre, Dohányos János, Dúzs Lajos, Fajnor Miklós, Földes Imre, Fülessy Emil, Glávits István, Gólya László, Harrach Zoltán, Herskovits Tibor, Imre Jenő, Joób Sándor, Kalmár Aladár, Kertész József, Kausz László, Konyáry Pál, B. Kovács András, M. Kovács András, Krenn Vilmos, Kühn Ernő, Madarász István, Mészáros Pál, Nagy Géza, Parcsi István, Pesti József, Sebastián Károly, Steiner Lajos, Steiner László, Szabó Lajos,  Szalay Sándor, Szlanka Dezső, Szölgyémy Ferenc, Szvitan Pál, Támpa Mihály, Tóth József,  Magántanulók: Czigán Ilona, Faludy Mária

 

IMG_6642

1935/36. osztályfőnök: Jancsik Mihály

Adorján Viktor, Ambrus Jenő, Andó László, Bencsik István, Boda János, Csere Zoltán, Drabos István, Fónyadt Károly, Fülep Lajos, Gál János, Győző János, Hermann Gyula ,Katona László, Kedvessy László, Késmárki László, Korcsek János, Kosztolányi László, Kvasz Márton, Nagy Győző, Nagy Mihály, Nagy Zoltán, Novák Béla, Novák Sándor, Óvári János, Piatrik Sándor, Polyák Pál, Radványi Jenő, Rákosi József, Székely Tamás, Szilasi Zoltán, Szűcs András, Támpa László, Tóth László, Zámbó József. Magántanulók: Förhéncz Éva, Komáromi Katalin,Libucz Eleonóra

 

IMG_6644

1936/37. osztályfőnök: Nagy Imre

Áts Kálmán, Bartha János, Bayer Zoltán, Bátyi Pál, Berg Lajos, Boda Mihály, Bruoth János, Csányi László, Déri János, Esztergályi Gyula, Farkas Béla, Farkas Géza, Fekete László, Kamodi Miklós, Kőrös Gyula, Lőcsey Károly, Nagy István, Puskely Pál, Rákos Pál, Simongáti Andor, Takács László, Tárnok János, Várkonyi Ferenc, Zsemberovszky Pál, Zszchva Gyula .Magántanulók: Förhéntz Magdolna, Kovács Emma

 

IMG_6643

1937/38. osztályfőnök: Stibrányi Gyula

Babay József, Balogh P. Pál, Bálint Sándor, Belcsek Miklós, Berze István, Békefi Mihály, Bodor Kálmán, Csekő Sándor, Derce Pál, Dohányos István, Dóczi István, Felföldi Béla, Fondain Lajos, Garadnay László, v.Havasi István , Heiszler Á. Bálint, Iszlay Miklós, Kapuszta József, Kaputa Ferenc, Karády István, Keltai Gyula, Kemény Kornél, Krisár Aladár, Lövei István, Lőrincz Mihály, Marcsek György, Maros Miklós, Monostory Tamás, Mordényi Elemér, Morhardt Károly, Patay Béla, Páll Ferenc, Petrik János, Péter Géza, Polgár József, Puskás János, Regős Pál, Schönk Gusztáv, Schwank Ervin, Smelkó Tibor, Solnay Dénes, Sréter Lajos, Szilágyi Béla, Varga Isvtán, Weisz Jószef, Welsinszki László. Magántanulók: Dudás Irma , Havér Magdolna, Juhász Anna ,Krassóy Ilona, Laczus Rozália, Páll Klára, Pokorádi Margit, Sebők Edit

 

IMG_6637

1939/40. osztályfőnök: Zalán Frigyes

Benkó János, Bíró Márton, Börzsönyi László, Czifra József, Draskóczy Endre, Elek István, Fáth János, Fuszek Rezső, Halas György, Harmath László, Hernád Tibor, Hlavács Gyula, Illés László, Jakus Pál, Kaján József , Kerényi Béla, Kéri János, Kmetty János, Körmöci Sándor, Králik Jenő, Králik Sándor, László Lajos, Móricz Lajos, Papp Barna,Penderik Mihály, Rákos József, Rákos Pál, Schandl Dénes, Schwank Endre, Serföző Béla, Sidó László, Sós István, Stefanik Pál, Szappanos István, Tarjáni Gyula, Tasnády Gyula, Tiborcz László, Várady Zoltán, Visy György, Weinberger István. Magántanulók: Horváth Éva, Jablonkai Olga, Kis Etelka, Lehr Ilona, Németh Elvira, Sebők Margit, Stibrányi Hermin, Tóth Jolán, Begidáns Olga, Klenovszki Pál

 

IMG_6636

1941/42. osztályfőnök: Rágyánszki Pál

Bánsági Zoltán, Börzsönyi János, Brack György, Csányi Sándor, Darvas Sándor, Draskóczy László Illés, Garami Lajos,Jaczó Ferenc, Katona István, Keresztes Pál, Kiss Imre, Klinkó László, Koronka Géza, Kurucz Béla, Nagy Károly, Palya Antal, Podhragyay László, Pollok László, Rigó János, Sándor Iván , Seres Olivér, Siklósi Lajos, Szegvári Zoltán, Szentgyörgyi László, Szügyi Géza , Tóth Aurél, Török László Iván, Turcsányi Károly, Vas Ferenc, Visy József, Zsadányi Guidó. Magántanulók: Békefi Lajos, Antal Vera, Buchinger Anna, Galambos Mária, Kiss Irén, Kiss Mária, Kovács Judit, Nagy Gabriella, Varga Magdolna

 

IMG_6639

 

1942/43. Osztályfőnök: Dr. Czirbusz Endre

Csengődy László, Godányi Dénes, Hidvégi Zoltán, Joó Ferenc, Kertész Ervin,  Laczkó Menyhért, László Sándor, Mezei István, Návrádi Húgó, Péter János, Pongó Gyula, Székessy Miklós, Szende György, Török Gusztáv, Veréb István. Magántanulók: Joó Erzsébet, Kiss Erzsébet, Förhéncz Erzsébet, Jónás Erzsébet, Veres Magda, Kerényi Kornélia, Petreczky Katalin, Markó Lenke, Kalmár József, Békési Sándor

 

IMG_6628

 

1943/44. Osztályfőnök: Jancsik Mihály

Avar Ottó, Avar Pál, Benkó Bálint, Csanádi Ferenc, Csobán Márton, Csukly László, Czifra István, Dénes Géza. Fábián Zoltán, Gyarmathy Gusztáv, Halász Jenő, Hídvégi László, Jónás József, Juhász György, Kallós Endre, Karsai Károly, Katona István, Keményfi Imre, Kereszten Ödön, Kertész Kálmán, Király István, Kiss Attila, Kovács Miklós, Lerch Lajos, Lukács György, Marczell Pál, Matkovics Lajos, Mester Ottó, Mészáros Lajos, Nagy Zoltán, Noske Ottó, Oberczán Dániel, Sebesy Endre, Szabó-Erdélyi Vitus, Vass Imre, Vágó Gábor. Magántanulók: Takács Margit, Fülöp Veronika, Pongó Emilia, Vadászy Edit, Hutás Magdolna, Pécsudvari Erzsébet,

 

IMG_6629

 

1946/47. Osztályfőnök: Dr. Czirbusz Endre

Banyánszky László,Begidáns Ottó, Czirbusz György, Cserháti Győző, Deák György, Drexler György, Dvorszki József, Fábián József, Földes István, Jakab József, Katona János, Király Béla, Komonyi Lajos, Kovács Attila, Kovács Zoltán, Németh József, Pálai Béla, Sasadi Béla, Zsolnai Tibor.

 

Az Evangélikus Egyház Gimnáziumát 1948-ban államosították .

Az alábbi tablók az állami gimnáziumban végzettekről készültek, azonban néhány tanár tovább tanított.

IMG_6631

IMG_6632

IMG_6638

IMG_6640

IMG_6641