ÉRETTSÉGI 100

November végén az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium galériáján kamara kiállítás nyílt, melyen az 1916-os, első érettségi vizsgálatról emlékeztünk meg. Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakgimnázium és Kollégium igazgatónője, Némethné Holló Krisztina és tantestületének hat tagja. A megemlékezést Dr. Roncz Béla igazgató úr nyitotta meg, majd 2 növendék verse után megtekinthettük az 1948 előtt tanító tanárok és egykori diákok személyes tárgyait, (pl. Keken András, Nagy Imre) illetve eredeti tankönyveket, és nem utolsó sorban néhány érettségi bizonyítványt és tablót is. A kiállítás anyagát az Iskolatörténeti Múzeum gyűjteményéből válogatta Debrődiné Dobóczy Mária tanárnő.

A megemlékezésen részt vettek az Aszódi Öregdiák Egyesület tagjai és vendégeik (10 fő). A kiállítás megtekintése után kerekasztal beszélgetésre került sor a gimnázium könyvtárában. Az első érettségi, amely nagy jelentőségű volt az gimnázium életében, éppen az 1. világháború közepén zajlott. Megemlékeztünk Lux Sándor tanár úrról, aki az olasz fronton esett el, a diákokról, akik vállalták a haza védelmét, s nem térhettek vissza az alma materbe (Csörgi János, Vankó Mihály, Csendes István).

Az Egyesület vezetője, Zalán Péter tartott egy rövid összefoglalást a főgimnáziumról, az érettségi vizsgálatokról, a vizsgabizottság szerepéről, összetételéről. Az azt követő beszélgetésen több generáció vett részt, jelen volt az iskolának két nemrég érettségizett tanulója is Csörgi Katalin és Tasnádi Anikó, az újraindított gimnázium 1. érettségizett osztályból, Berta Nóra és Kuris Barbara, akik tapasztalataikat mesélték el összevetési alapul a múlttal és alapul a jövő érettségi vizsgáinak változtatására is. A diskurzust érdeklődéssel hallgatták a még érettségi előtt álló diákjaink.

Szó esett továbbá a jövő oktatásáról, annak esetleges hibáinak felvázolásáról. Hangsúlyt fektettünk az érettségi vizsgák tárgyaira is és azoknak az előnyeire illetve hátrányaira, külön kiemeltük még a „nem tudás” pótlásának a fontosságát és felvetéseket tettünk ennek a problémának a kiküszöbölésére is. Számomra nagyon érdekes volt az idősebbek féltő gondolatait hallgatni s összevetni a mi, a „z” generációnk véleményével.

Mersva Dániel, 9.a