Drexler Győző történelempályázat (lezárult)

A 2015/2016-os tanévben a történelem munkaközösség, az Iskolatörténeti Múzeum és a Rákóczi Szövetség helyi szervezete meghirdeti iskolai pályázatát.

 

A pályázat témái:

Egyetemes és magyar történelem:

 1. A II. világháború története családunk emlékezetében

(interjú készítése egy családtaggal, rokonnal)

 1. Podmaniczky Frigyes „Budapest vőlegénye”

(a báró fővárost fejlesztő munkája)

 

Helytörténet/ iskolatörténet:

 1. Az aszódi Evangélikus Gimnázium élete a II. világháború évei alatt

                    (Hogyan működött a gimnázium?

                       Mit tapasztaltak a tanárok és a diákok a harcokból? )

 

Pályázati feltételek:

 • terjedelme 5-15 gépelt oldal legyen, (irodalomjegyzék, képek, egyéb függelék)

 • elvárt a megfelelő helyesírás, stílus, külalak /Times New Roman, 12,/

 • a pályaműben a hivatkozásokat a tudományos munkákban szokásos módon kell jelölni

 • a pályázatra főleg a 8-11. osztályos tanulók jelentkezését várjuk

 • Jelentkezési határidő: 2015.november 06.
 • Leadási határidő:2016. február 10.

A legjobb pályaművek készítői jutalomban részesülnek, majd az iskolai Petőfi napon bemutatják kutatásaik eredményét.

A dolgozatok továbbfejleszthetők a TUDOK és az OKTV kiírásaira

 • mindkettő plusz pontot jelenthet a felvételihez

 • további információ: kutdiak.hu, www.om.hu

 

Az ajánlott irodalmi jegyzéket a jelentkezési határidő után találod meg a múzeum falitábláján.

Minden témacsoportnak tartunk egy rövid megbeszélést, kérjük, figyeld az információkat! Kísérd figyelemmel a Múzeum honlapját: www.ega-muzeum.hu!

 

     Izgalmas kutatást és feldolgozást kívánok Nektek a szervezők nevében!

 

Aszód, 2015. október 14.

                                                                                     Debrődiné Dobóczy Mária

                                                                                           tanárnő

                                                                                   Iskolatörténeti Múzeum.

Az I. világháború évei az Aszódi Leánynevelő Intézetben

 A háborút megelőző évben az Intézetben nagymértékű korszerűsítés zajlott le Oescher Adél igazgatónő irányítása alatt. Többek között bevezették a villanyt, amit nagy örömmel fogadtak a tanítványok. Ám az igazgatónő 1913 decemberében veséjével való gondok miatt kórházba került. 1913. december 29-én hunyt el Budapesten. Halála egy olyan korszakot zárt le, amikor az Intézet helyzetére és a valódi nevelői munkára tettek hangsúlyt. Az aszódi evangélikus temetőbe temették el, sírkővérnek felállítására a növendékek gyűjtöttek 1.400 koronát.

A karácsonyi szünetről visszatérő tanulók 1914. január első napjaiban szembesültek igazgatónőjük váratlan halálával. Oescher Adél minden ingóságát az Intézetre hagyta, ezzel még inkább kifejezve az iskola iránt érzett elkötelezettségét. Emlékét ösztöndíj-alapítvány őrizte meg.

 Helyét Petrik Sarolta vette át, aki eddig is sokat segített az elhunyt igazgatónőnek. Petrik Sarolta azonban nem a legkönnyebb időkben került az Intézet vezetésének élére. 1914. június 28-án a szarajevói merénylet felgyorsította azt a folyamatot, amely július 28-án Szerbiának szóló hadüzenetet, majd katonai mozgósítást eredményezett. Először Magyarország hadüzenete Oroszországnak, majd Anglia, illetve Franciaország hadüzenete hazánknak rémítette meg az embereket. S természetesen jöttek a hírek a győzelmekről és vereségekről is, amelyek igencsak felbolygatták az addigi nyugodt életet.

A háború több részben is kifejtette hatását az Intézetre, például 1914 szeptemberétől érezhetően kevesebb, csak környékbeli lány érkezett az iskolába. Annak ellenére, hogy a front távol volt Aszódtól a szülők féltették lányaikat, jobban szerették közelükbe tartani őket. Szintén a háború miatt maradt el az addig rendszeres tavaszi tanulmányi kirándulás is, ugyanis a katonai szerelvények forgalmi nehézséget okoztak és veszélyessé, valamint bizonytalanná tették az utazást. Megismerkedtek azonban mind a növendékek, mind a tanítók a honvédelmi nevelés szempontjaival. A kézimunka tanterv megvalósítása helyett pl. a tanulók a katonák számára készítettek ruhaneműket. Emellett gyűjtöttek szőrmét, cigarettát, alapvető élelmiszereket, teát és fémet is a fronton szolgálók számára. Segítkeztek még a domonyi hadikórházban is. Naponta imádkoztak a hazáért, a szüleikért és a katonákért. Bármilyen zártan igyekezett tartani Petrik Sarolta az Intézetet a háború elől, még is naponta érezték hatását a tanárok, tanulók.

1916 szeptemberétől újra elindult a kereskedelmi tanfolyam, amely nem várt gyarapodáshoz vezetett. Az igazgatónő gondosan ügyelt a megfelelő ellátotottságra, sose lépett fel például szénhiány, vagy influenzajárvány. Az élet a háborús évek előrehaladtával egyre drágábbnak bizonyult, ám az Intézet kitartóan állta a sarat, mi több, tervekkel készült a további fejlesztésre.

Az 1918-as év sok problémát okozott. A tanulók eltartásának összege egyre inkább emelkedett, aminek megoldása kisebb-nagyobb nehézséget okozott. A vidéki tanulóknak 6 kg zsírt és 5 kg szappant, a városi diákoknak pedig 200 koronát kellett befizetni.

A Tanácsköztársaság által hirdetett új ideológia, vallás ellenes volta, gondot okozott Petrik Sarolta igazgatónőnek. 1919. április 7-én az igazgatónő belefáradva a kommunista eszmék terjedésébe, a „modern,”új irányelvek, számára idegensége miatt, lakosztályában főbe lőtte magát. Mindössze 37 éves volt ekkor.

 Halála lezárta az utolsó, szépen induló korszakot az Intézet életében. A tantestület egysége is megbomlott halála után, ráadásul vöröskatonákat telepítettek erőszakkal az intézett területére. Végül a proletárdiktatúra 1919 júniusában rátette a kezét az iskolára, és államosította az aszódi Leánynevelő Intézetet is.

 

Összefoglalta: Lados Alexandra 9.d

Forrás: Detre János (1991): Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő története

Aszód, Petőfi Múzeum