Künsztler János (1873-1945)

A gimnázium legendás tornatanára 1873-ban született Börzsönyben.

Életpályának első fele a selmecbányai líceumhoz kötődött. Tagja volt a Felvidék Szabadkőműves Páholynak. Az I. világháborúban harctéri szolgálatot teljesített.

Menekült tanárként került Aszódra 1920-ban, családjával együtt. Irányításával igazi sportélet bontakozott ki a gimnáziumban, kollégájával, Karádi Jánossal együtt megszervezte a cserkész csapatot, melynek első parancsnoka is volt. Megszervezte az első tornavizsgát 1921/22-ben. Az Aszódi Levente Egyesület főoktatója, számos helyi szervezet, egyesület vezetőségének megbecsült tagja volt. 1933-ban vonult nyugdíjba.

Felesége Vnucskó Ilona, gyermekei Erzsébet, Ilona, Janka és Júlia voltak.

1945-ben halt meg, sírja Aszódon található.