Chugyik Pál (1877-1948)

Aszód kiemelkedő evangélikus papja és közéleti személyisége 1877-ben született Aszódon, parasztszülők gyermekeként. Az elemi iskoláit és az algimnáziumot Aszódon végezte.

A lelkészi eskü letétele után Aszódon, a neves Moravcsik Mihály káplánja volt 1901-04 között, utána a település lelkésze, később a Felső-Pest megyei kerület esperese. Az evangélikus gimnáziumban vallástant tanított 1912-19 között, az I. világháborúban tábori lelkészként szolgált. Nagy formátumú pap, kiváló szónok volt.

Felesége Cathie Dallas, gyermekeik Norbert és József.

1948-ban halt meg, sírja az aszódi temetőben található.