Szabó Lajos (1867-1944)

Erdélyben, született 1867. október 7-én, Csíkszeredán.

A középiskolát Csíksomlyón, a római katolikus főgimnáziumban végezte, de közben belépett a premontrei szerzetesrendbe. Jászon elvégezte a 4 éves teológiát.

Egy évet, az 1890/91-es tanévben próbaéves tanár volt Rozsnyón. Két évet (1891-93) tanult Kolozsvárott a Ferenc József Tudományos Egyetem mennyiségtan-természettan szakán. Ezután egy-egy évet volt Nagyváradon és Kassán, majd Rozsnyón helyettes tanár.

Tanári oklevelét 1898. április 20-án szerezte meg.

Szabó Lajos 1898. október 5-én került Aszódra, amikor is áttért az evangélikus hitre.

A gimnáziumot akkor még az Államilag Segélyezett Ágostai Hitvallású Evangélikus Algimnáziumnak hívták. A gimnáziumnak 1908-tól 1914-ig volt igazgatója. Az ő igazgatósága alatt lett az algimnáziumból főgimnázium. A Tanácsköztársaság ideje alatti közszereplése miatt egy évre felfüggesztették az állásából. Szociális érzékenységét az írásai dokumentálják. Az 1920-as években több evangélikus egyházi bizottság tagja is volt.

Tanári karrierje 1933-ig tartott.

Felesége Zahorszky Ottura tanárnő volt, két gyermekük született, Lóránt és Lajos.

Aszódon 1944. december 20-án halt meg. A sírját Aszódon találjuk.