Interjúink

Mondd el, hogy tudjuk…

2010 tavaszán a TÁMOP-3.2.9. pályázat keretén belül iskolánk néhány lelkes diákja és tanára ötven interjút készített el, többek között azért, hogy a XX. századot ne csak a tankönyvek lapjairól ismerjék meg, hanem a szemtanúk, visszaemlékezők segítségével kapjanak új és érdekes információkat.  Az oral history, a szóbeli közlés szorosabb kapcsolatot teremt a visszaemlékező és a kérdező között, másképpen tekint az elmondott eseményekre. Különösen fontos ez, az 1945 utáni eseményekre, amelynek történetében sok a feltáratlan, bizonytalan pont. Diákjaink Aszód és Galga mente történetéről kérdezték az interjúalanyokat.

 

Száma: Időpontok: Interjúalany: Címkék: Interjú hossza: Készítők:
1. 2010.05.31 Dr. Harmati Béla, püspök úr a gimnázium újraépítése 44:55:00 Garai Laura
Sára Attila
2. 2010.06.28 Drexler Győző Edgár, öregdiák az evangélikus gimnázium; diákélet; államosítás 44:53:00 Debrődi Boglárka
3. 2010.09.17 Gergely Ferenc az 1950-es évek; Rákosi korszak; 1956: forradalom és szabadságharc 44:15:00 Toldi Fanni
Papp Vivien
4. 2010.09.23 Penák Béláné (Bakó Irén) polgári leányiskola; diákélet Benke Franciska
Molnár Orsolya
5. 2010.09.25 Gabai János életút, hétköznapok a Kádár-rendszerben 34:25:00 Garai Laura
Maschek Valentina
6. 2010.10.01 Budai Ferenc az aszódi sportélet 41:08:00 Benke Bence
Fodor Ádám
7. 2010.10.07 Kovács Lászlóné (Békefi Deborah) hétköznapok a Kádár-korszakban 43:38:00 Sára Attila
Nagy Bálint
8. 2010.10.08 Torda István az iparosodás helyzete az 1950-60-as években 40:58:00 Garai Laura
Maschek Valentina
9. 2010.10.15 Bagyin József Kádár-rendszer és a rendszerváltás 38:18:00 Benke Franciska
Molnár Orsolya
10. 2010.10.22 Dr. Kovacsik Erzsébet a Rákosi- és a Kádár-rendszer 35:30:00 Toldi Fanni
Papp Vivien
11. 2010.10.30 Frajna Miklós 1956.; a disszidálás; az evangélikus gimnázium újraindulása 43:47:00 Valcsák Lilla
Balogh Csenge
12. 2010.11.05 Dr. Basa Antal, orvos, polgármester a Kádár- rendszer; a rendszerváltás 45:06:00 Valcsák Lilla
Balogh Csenge
13. 2010.11.05 Dinnyés László, dandártábornok a II. vh-tól az 50-es évekig 43:18:00 Toldi Fanni
14. 2010.11.05 Oláh Kálmánné (Szatmári Valéria), testnevelés tanár oktatás a Rákosi- és a Kádár-korszakban 44:46:00 Erős Richárd
Juhász Viktória
15. 2010.11.11 Mekis Ádám, esperes gimnázium újraindítása egy tanár szemszögéből Garai Laura
Maschek Valentina
16. 2010.11.18 Dr. Roncz Béla, igazgatóúr életút; a gimnázium újraindítása az alapító igazgató szemszögéből Nagy Bálint
17. 2010.11.19 Zalán Péter, Aszódi Öregdiákok Egyesületének elnöke az evangélikus gimnázium a háború előtt és az újraindítása Juhász Viktória
Erős Richárd
18. 2010.11.27 Halmos József, nyugdíjas cukrász IMI életút, Aszód és környéke a Kádár-korszakban Juhász Viktória
19. 2010.11.27 Búzás Pál, nyugdíjas kőműves életút, pártbizottsági titkár voltam a ’80-as években Nagy Bálint
20. 2010.12.03 Balatoni Lajos Egy munkahelyem volt: Az Ikladi Műszergyár (IMI) Balogh Csenge
Valcsák Lilla
21. 2010.12.03 Kaáli Nagy Kálmán Az Aszódi Fiúnevelő Intézet Papp Vivien
22. 2010.12.09 Balogh Jánosné, ovónő Beszélgetés Csordás Juli
Mezriczky Kitti
23. 2010.12.09 Péter István Megfigyelés a Kádár-rendszer alatt Toldi Fanni
Papp Vivien
24. 2010.12.14 Bokodi árpád Aszód sportélete egy focista szemével Fodor Ádám
Benke Bence
25. 2011.01.07 Budai András Az Aszódi Fiúnevelőről Toldi Fanni
26. 2011.01.07 Klenovszki Jánosné Hogyan lettem kántor Domonyban? Csordás Juli
Mezriczky Kitti
27. 2011.01.14 Kovács Istvánné Klári néni, 95 éves, gyógypedagógus kitelepítés Balogh Csenge
Valcsák Lilla
28. 2011.01.14 Sztán István, Aszód város polgármestere aszódi laktanya parancsnoka voltam Balogh Csenge
Valcsák Lilla
29. 2011.01.21 Nyíry Szabolcs, pedagógus a 2 háború közötti idő és a „Nyíry dinasztia” Balogh Csenge
Valcsák Lilla
30. 2011.01.21 Nyíry Szabolcsné, pedagógus Kádár-rendszer, az oktatás helyzetéről Balogh Csenge
Valcsák Lilla
31. 2011.01.28 Gersei Ferenc, tanár (MSZP) Aszódi Javítóintézet Csordás Juli
32. 2011.01.28 Novák Lászlóné Gréti néni a Járási Művelődési Osztály vezetője Molnár Orsolya
33. 2011.02.04 Detre János, evangélikus lelkész evangélikus egyház helyzete; a gimnázium újraépítése Garai Laura
Maschek Valentina
34. 2011.02.11 Fischlné Dr. Horváth Anna, Aszód az aszódi evangélikus egyház és a gimnázium kapcsolata Garai Laura
Maschek Valentina
35. 2011.02.11 Budai József, Erdőkürt hagyományápolás és a szlovák kisebbség helyzete Erős Richárd
36 2011.02.18 Fercsik Mihály, öregdiák (’48-ben érettségizett) az Evangélikus Gimnázium öregdiákja Juhász Viktória
37 2011.02.25 Masznyik Pálné Nemes Katalin Aszód az 1950/60-as években Nagy Bálint
38 2011.02.25 Fehér Józsefné az evangélikus egyház helyzete a Kádár-korszakban Valcsák Lilla
Babka Anna
39 2011.03.03 Barlai Béláné (Edit) Barlai Béla kántortanító életútja Fodor Ádám
Szűcs Paula
40 2011.03.10 Brusznyai József kistarcsai internálás; Andrássy út 60 Nagy Anna
Maschek Valentina
41 2011.03.17 Benedek Zoltánné Leánynevelő intézet; evangélikus egyházi felügyelő Benke Bence
Fodor Ádám
42 2011.03.18 Kaiser Pálné malenkij robot, az ikladiak emlékezete Nagy Bálint
Szűcs Paula
43 2011.03.24 Dóka Zoltánné Dóka Zoltán evangélikus lelkész munkássága Mezriczky Kitti
Szűcs Paula
44 2011.03.24 Kriskó Józsefné, ikladi malenkij robot 23:09 Mezriczky Kitti
Szűcs Paula
45 2011.03.25 Bartha Sámuelné malenkij robot Nagy Anna
46 2011.03.25 Drabon József hadifogoly a Szovjetunióban Babka Anna
47 2011.03.26 Dr. Gémesi György MDF megalakulása; Gödöllő Sára Attila
Maschek Valentina
48 2011.03.28 Benczúr László evangélikus egyház a rendszerváltás előtt és után Garai Laura
49 2011.03.31 Rácz Ferenc Ganz árammérő privatizációja Rácz Réka
50 2011.04.01 Harcos István, Erdőkürt politikai fogoly voltam a Szovjetunióban Garai Laura

 

grafikon

Barlai Béla emlékezet (Barlai Edit)

Hogyan lettem kántor Domonyban? (Klenovszki Jánosné)

Aszód sportélete egy focista szemével (Bokodi Árpád)

Hagyományápolás és a szlovák kisebbség helyzete (Budai József)

Az Evangélikus Gimnázium öregdiákja (Fercsik Mihály)

Internáló táborban voltam (Dr. Brusznyai József)

Az aszódi Evangélikus Egyház és a Gimnázium kapcsolata (Fischlné Dr. Horváth Anna)

Az aszódi laktanya parancsnoka voltam (Sztán István)

Az Evangélikus Egyház a rendszerváltás előtt és után (Benczúr László)

A Ganz Árammérő privatizációja (Rácz Ferenc)

Politikai fogoly voltam a Szovjetunióban (Harcos István)

Dóka Zoltán evangélikus lelkész munkássága (Dóka Zoltánné)

Az MDF megalakulása Gödöllőn (Dr. Gémesi György)

A szovjet megszállás és a Rákosi-rendszer (Gergely Ferenc)

Aszód a rendszerváltás idején és azóta (Bagyin József)

Az Aszódi Evangélikus Gimnázium államosítása (Drexler Győző)

Az Ipari Műszergyár és szabadidőtöltés az ’50-’60-as években (Torda István)

Az aszódi Fiúnevelő Intézet (Kaáli Nagy Kálmán)

Pártbizottsági titkár voltam az 1980-as években (Buzas Pál)

Kriskó Józsefné emlékei a Málenkij robotról (Kriskó Józsefné)

Aszód és környéke a Kádár-korszak második felében (Halmos József)

Beszélgetés Balogh Jánosnéval (Balogh Jánosné)

Az aszódi Evangélikus Gimnázium újraindítása egy tanár szemszögéből (Mekis Ádám)

Egy katona élete az 1950-es években és a Kádár-korszakban (D. L.)

Galgahévíz a rendszerváltás idején és azóta (Dr. Basa Antal)

Hétköznapok a Kádár-rendszerben (Kovács Lászlóné)

Az aszódi sportélet (Budai Ferenc)

Az Aszódi Polgári Leányiskola működése (Penák Béláné)

Vélemény, hozzászólás?