Karádi János (1887-1937)

Karádi János Felvidék kis falujában, Hontbagonyában született 1887. június 20-án, Krátki János néven. Gyerekszerető, humanizmusáról híres, igazi pedagógus és nagyszerű közéleti ember volt.

Az Országos Protestáns Árvaházban nevelkedett, ám a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban 1906-ban leérettségizett, majd az Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti Tudományegyetemen szerzett diplomát.

Egy évig nevelő, egy évig pedig a Budapesti Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziumában tanárjelölt volt.

Aszódra 1912. szeptember 1-én került, az új latin-görög tanszékre. Az 1914/15. évtől a tápintézet (alumneum) ephorusa, 1931-től pedig az Internátus (kollégium) vezetője volt. Künsztler Jánossal együtt szervezték meg az iskola cserkészcsapatát, melynek két évig a parancsnoki tisztét is betöltötte. Sokirányú iskolai elfoglaltsága mellett több éven át az Országos Evangélikus Tanáregyesület jegyzője volt és számos helyi társadalmi szervezet elnökségének, felügyelő bizottságának a tagságát is ellátta. A legrégibb és legjelentősebb helyi egyesületnek, a Keresztény Polgári Körnek sok éven át alelnöke, 1923-tól pedig elnöke volt. A szervezet fennállásának 60. évfordulójának (1927) megírta a Kör történetét.

Felesége Cziglan Erzsébet (1889-1940), gyermekei: István és Katalin.
Karádi János Vácott, 1937. szeptember 17-én halt meg. Sírját Aszódon találjuk.